Så får du ut det mesta av din Polaroidfilm

Om du vill ta fina bilder och få riktigt bra Polaroid-bilder, ta en titt på den här guiden. Kolla upp en viss punkt i listan eller läs igenom guiden för att få hela bilden.

 

1. Rätt förvaring (oframkallad/oexponerad film)

Rätt förvaring av Polaroidfilmen håller filmens kemikalier stabila och ser till att dina bilder kan uppnå och behålla bästa färg, kontrast och skärpa så länge som möjligt.

Förpackningar med Polaroidfilm bör förvaras oöppnade och förseglade i sval och torr miljö. Vi rekommenderar att du förvarar filmen i kylen vid en konstant temperatur mellan 4 och 18 °C. Filmförpackningar får inte frysas! Detta skadar kemikalierna och filmen kommer inte att fungera som den ska.

Vår film fungerar inte som avsett om den är för kall. Låt den därför återgå till omgivningens temperatur före användning. Vi rekommenderar att du har filmen minst 1 timme i omgivningens temperatur innan du plåtar.

2. Utgångsdatum

För bästa resultat bör all Polaroidfilm användas inom 12 månader efter produktionsdatumet (som finns stämplat på botten av varje filmförpackning).

När filmen åldras inträffar kemiska förändringar och så småningom påverkar de filmens beteende. Även om rätt förvaring mildrar effekterna av kemiskt åldrande, anger utgångsdatumet en punkt i processen efter vilken filmen sannolikt inte ger bilder som uppfyller våra kvalitetsstandarder. Något slags resultat får du även med utgången film, men det kan finnas artefakter eller defekter för vilka vi inte kan acceptera några garantianspråk.

3. Underhåll av kameraspolar

För att sprida kemin mellan den negativa och positiva delen av fotot går bilden genom två spolar som finns innanför filmluckan på kameran. Om de är smutsiga sprids kemin inte ut jämnt. Det är den vanligaste orsaken till oönskade filmdefekter.

Kontrollera därför regelbundet att spolarna på kameran är rena. Du når dem genom att öppna kamerans filmlucka och rengör dem enkelt med en mjuk trasa fuktad i rent vatten. Vi rekommenderar att du kontrollerar spolarna på kameran varje gång du sätter i en film och att du rengör dem regelbundet – även om de ser rena ut med blotta ögat.

 

 

4. Exponeringskompensation

De flesta typer av Polaroidfilm har korrekt ISO och kräver ingen exponeringskompensation. Listan inkluderar i-Type, 600 och 8x10-film.

Undantaget är förstås SX-70. Polaroids nuvarande generation av SX-70-film har något högre ISO-tal än den traditionella motsvarigheten. Det betyder att vår film är mer ljuskänslig, eller ”snabbare”. Vi rekommenderar att du justerar exponeringsreglaget på Polaroid-kameran till 1/3 steg mörkare när du fotograferar under ljusa, väl upplysta förhållanden.

Om du fotograferar med kamerans inbyggda blixt, se till att kamerans reglage för ljusare/mörkare är justerat till mittläget. Kom ihåg att Polaroid-kamerans inbyggda blixt oftast bara är effektiv inom ett avstånd på 1–2,5 meter.

5. Temperatur

Polaroidfilm fungerar bäst i temperaturer mellan 13 och 28 °C. Temperaturer som ligger tydligt utanför det intervallet kan påverka Polaroidfilmens framkallningstid och färger.

Fotografering i kyla (< 13 °C):
Under 13 °C tenderar fotona att bli överexponerade, sakna färgkontrast och få en nyans av cyan (blå). När du plåtar vid låga temperaturer, låt bilderna framkallas i jackans innerficka eller någon annanstans nära kroppen. Vi rekommenderar också att du bär kameran nära kroppen för att hålla filmen och kameran vid driftstemperatur.

Fotografering i värme (> 28 °C):
Över 28 °C tenderar färgfoton att framkallas med en gulröd nyans. Om du ska fotografera vid höga temperaturer, kyl gärna filmerna i kylen innan du går ut. Du kan minimera värmens effekt genom att låta fotot bearbetas i svalare omgivningar, som ett luftkonditionerat rum, en isolerad påse eller under en kall dryck (men undvik fukt).

6. Skydda den!

Polaroidfilmen är känslig mot ljus även efter att den har matats ut från kameran. Under de första känsliga sekunderna kommer filmskyddet som är installerat på kameran sträcka sig över bilden och skydda den från ljus. Det ger tid för det blå opacifieringsskiktet att spridas över hela bilden.

Efter några sekunder kan fotot tas bort från filmskyddet. Men det är fortfarande ljuskänsligt! Håll det avskärmat från starka ljuskällor. Du kan till exempel ha bilden:

  • Med bildsidan nedåt på ett bord
  • I en jackficka
  • I en tom filmlåda

Om du skyddar fotot under framkallningstiden (se baksidan av filmpaketet för exakta tider) ser du till att bilden får djupare mättnad, skarpare detaljer och att slutresultatet inte blir urblekt.
 

 

7. Rätt förvaring (framkallad film)

Efter fotografering med Polaroidfilm kommer ett antal kemiska reaktioner att fortgå. Fotot finns bara i en upplaga, så gör ditt bästa för att ta hand om det. Se till att dina foton inte utsätts för direkt solljus eller onormala temperaturer.

30 dagar efter exponeringen:
För långtidsförvaringen rekommenderar vi att bilderna inte komprimeras eller förseglas (t.ex. i ett fotoalbum) under de första 30 dagarna. På så sätt får bilderna torka ut helt, och de kemiska processerna avstannar.

30+ dagar efter exponeringen:
Efter 30 dagar går det bra att förvara bilderna i ett album eller liknande. Bästa praxis är alltid att förvara foton i en torr, mörk miljö skyddad från UV-strålning – om du vill rama in dina foton rekommenderar vi att du använder ramar med UV-skydd.

8. Återvinn filmkassetterna

Vi kan inte återanvända eller återvinna dina tomma filmkassetter – tyvärr!

Vi rekommenderar att du återvinner tomma filmkassetter enligt föreskrifterna där du bor. Om du använder 600, Spectra eller SX-70-film, kom ihåg att kassetterna innehåller ett litiumjonbatteri. Du bör återvinna plastkassetten, metallfjädern och batteriet separat.


Polaroid - Läs mer

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt