Välj rätt kikare

I sambarbete med www.kikarproffsen.se
 


Inledning
Att välja kikare kan verka krångligt, men det behöver det inte alls vara. Vi kommer här att beskriva tekniken bakom kikare och ge en översikt över olika typer av kikare och deras användningsområden. Vi hoppas att du kommer att tycka det är lika spännande med kikare som vi gör. Välkommen till en ny värld med kikare i många former och för alla tillfällen.
 
 
Porro- och takkantprismakikare
Det finns två typer av kikare: porroprismakikare och takkantprismakikare. Porroprismakikaren är den klassiska kikarmodellen, uppbyggd med rätvinkliga prismor förskjutna 90 grader. Det finns olika kvaliteter av porroprismor. De bästa kallas BaK-4 prismor. De kan ge 40 % mer ljus under dåliga ljusförhållanden. Porroprismasystemet ger optimal tredimensionell syn, d.v.s. stort skärpedjup. Takkantprismakikaren är en nyare och mer modern, smidig, kompakt och lätt kikare. Den linjära ljusgenomgången ger optimal ljusstyrka och den speciella konstruktionen är anledningen till att takkantprismakikare som regel är dyrare än porroprismakikare.
 
 Vad betyder talen
Här förklarar vi vad de olika talen i kikarbeteckningen betyder.

 


Utgångspupill
Utgångspupillen är den ljusa punkt vi kan se i okularet när vi håller kikaren mot ljuset. Storleken
på utgångspupillen beräknas genom att dividera objektivets diameter med kikarens förstoring. Det mänskliga ögats pupill är i dagsljus ca. 2mm och i mörker upp till 7mm.
 
 
Pupill i dagsljus
I starkt ljus drar sig ögats pupill samman, så i normalt dagsljus är en utgångspupill med en diameter på 2–3mm tillräcklig.
 
Pupill i skymning
Under svaga ljusförhållanden utvidgas ögats pupill för att släppa in mer ljus. En kikare som skall användas på natten eller i skymning bör ha en utgångspupill med en diameter på 5–7mm.

 


Förstoring
Har man en 7x kikare betyder det inte att den förstorar föremålet 7 gånger, utan att man kommer 7 gånger närmare motivet. Ett motiv på ett avstånd av 700m kommer i kikaren att se ut som om det var 100m bort.
 
 
Relativ Ljusstyrka
Den relativa ljusstyrkan är den matematiska benämningen på kikarens förmåga att återge motivet under olika ljusförhållanden. Den beräknas genom att dividera objektivets diameter med förstoringen och ta resultatet i kvadrat.
 
 
Skymningstal
Ju högre skymningstalet är, desto bättre är kikaren att använda i skymning. Skymningstalet beräknas som kvadratroten ur produkten av förstoringen och objektivdiametern.
 
 
Antireflexbehandling
En kikare innehåller åtskilliga linser och linselement. Reflexion i dessa ger ljusförluster i kikaren. För att minska förlusterna antireflexbehandlas linsernas ytor genom att en tunn beläggning av metallegeringar påförs. Alla Focus kikare är antireflexbehandlade.
 
 
Kikare och glasögon
Det finns i dag många människor som använder glasögon och många av dem kan inte undvara dem när de skall titta i en kikare. Det finns kikare som ger glasögonbärare fullt synfält. Okular linserna är då speciellt uppbyggda med hög ögonpunkt eller långt ögonavstånd. De flesta kikare har glasögonvänliga gummiögonmusslor som kan böjas in så ögat kommer så nära okularlinsen som möjligt. Om man inte böjer in ögonmusslorna tappar man ca 15% av synfältet. Kom alltså ihåg att böja in ögonmusslorna om du har glasön. Det ger dig en perfekt återgivning av alla motiv.
 
 
Focusobjektivet och ögat
Synen är kanske människans viktigaste sinnesorgan. Via ögat hämtar vi vår information från omvärlden. Ibland räcker inte ögat till när vi vill betrakta ett avlägset föremål. En kikare är ett optiskt instrument, där linser eller krökta
speglar ökar synvinkeln till föremål långt bort, så att man kan se finare detaljer än med blotta ögat. Genom okularet uppfattar ögat en bild på nära avstånd och med större bildvinkel. Prismakikare har oftast en tub för vardera ögat, vilket
ger djupseende.
 
 
Valet är ditt!
Vilken kikare du skall välja beror på vad du tänkt använda den till. Det finns kikare avsedda för speciella användningsområden som t.ex. marinkikare, nattkikare, teaterkikare eller spottingscope. Eller föredrar du en pocketkikare eller allroundkikare, som passar alldeles utmärkt för de flesta tillfällen. En sak är säker, du kommer att ha mycket glädje av din kikare under många år framöver och tänk på att ta med den så ofta du kan.
 
 
Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt